Video 1 - กฎหมาย PDPA คืออะไร

วิดีโอนี้เราแนะนํากฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงหัวข้อหลักของกฎหมายและเหตุใดที่สำคัญสำหรับบริษัทในประเทศไทย

เราจะคลอบคลุม:

- ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

- PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำคัญอย่างไร?

- กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ตอนไหน

Video 2: ภาพรวมโปรแกรมพาร์ทเนอร์

ที่ Cookie Information เราเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆรวมมือเพื่อให้ทุกคนพบกับ กฏหมายที่เกี่ยวกับ Data Privacy ทีบริหารและธุรกิจทุกท่านจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย PDPA

ปรับแนวคิด เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของคุณ

Video 3: ใครต้องใช้วิธีการขอคำยินยอม

แน่นอนว่าหากธุรกิจมีเว็บไซต์ การเข้าถึงข้อมูลของผู้เชี่ยมชมหรือข้อมูลของลูกค้าจะมีเรื่องการยินยอม หรือที่บางคนอาจจะเคยได้ยิน GDPR ที่ยุโรป ที่ไทยก็จะเรียกว่า PDPA เป็นกฏหมายที่เกี่ยวกับ Data Privacy เรื่องการคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล ใจความสำคัญหลักๆ คือ Consent หรือการได้รับความยินยอม การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล หรือกระทำการใดๆ ก็ตาม จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ซึ่งหากไม่มีการทำให้ถูกต้องอาจจะต้องเสียค่าปรับกันเหงื่อตกเลยทีเดียว

หน้าตาของ Cookie Compliance จะมีลักษณะเป็นตัวป็อปอัพ (pop-up) ที่เด้งขึ้นมาเพื่อแจ้งการเข้าถึงและให้คนเข้าชมเว็บไซต์กด accept หรือปฏิเสธก่อนนั่นเอง ซึ่งหลายคนมักจะพบเห็นเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ๆ เป็นครั้งแรก ซึ่งอาจจะสามารถคลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด ในส่วนรายละเอียดที่แจ้งไว้ต้องกระชับ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ธุรกิจหรือบริการของไทยเราจึงต้องปรับตัวเข้าหาเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาเช่นกัน ของไทยเอง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Video 4: สร้างโซลูชันการขอคำยินยอมได้อย่างไร

ในวีดีโอนี้เราจะอธิบายวิธีการสร้าง Consent Solution หรือ โซลูชันการยินยอมกับผู้ใช้ใหม่หรือพาร์ทเนอร์ ของเราอยู่แล้ว

หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่หรือมีบริการอยู่แล้วและคุณอย่าสร้าง Consent Solution อันใหม่ โปรดไปที่: www.app.cookieinformation.com

หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ แล้วคุณต้องการสร้าง Profile หรือ Consent Solution ให้ลูกค้า แต่คุณไม่มีรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ คุณสมควรติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทางอีเมล์:

support@cookieinformation.com

Video 5: วิธีตรวจสอบการใช้งานที่ถูกต้อง

ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายวิธีตรวจสอบการใช้งานที่ถูกต้อง

ในการตรวจสอบการใช้งาน Consent Solution ที่ถูกต้อง คุณต้องตรวจสอบว่าคุกกี้ถูกบล็อกหรือไม่ก่อนที่ผู้เชี่ยมชมหรือผู้ใช้จะยินยอมคุกกี้

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์เขาควรจะได้พบกับ Cookie Consent Pop-up แบบนี้ ซึ่ง Pop-up นี้จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับคุกกี้ที่เว็บไซต์กำหนดไว้ และมีตัวเลือกในการยินยอมต่อวัตถุประสงค์ของคุกกี้แต่ละรายการ

Did this answer your question?